Privacy Statement

Sewmedia een eenmanzaak, gevestigd en kantoorhoudende te (1013 AD) Amsterdam, aan de Westerdoksdijk 23, ingeschreven en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 34379108 heeft zich tot doel gesteld om uw privacy te respecteren en te beschermen.

Deze Privacy Statement alsmede de Algemene Voorwaarden, beschrijven de manier waarop we uw persoonlijke informatie zullen gebruiken en met wie het gedeeld zal worden. Lees onderstaande graag zorgvuldig door.

Eventuele wijzigingen die we in de toekomst zullen maken in onze Privacy Policy, zullen op deze pagina gepubliceerd worden


Welke informatie verzamelen we over u?

We kunnen devolgende gegevens over u verzamelen ("Uw Gegevens")

 • Contactgegevens, inclusief uw naam, adres, email adres, telefoonnumer en geboortedatum
 • Gegevens die u verschaft op het moment dat u deelneemt aan specifieke Sewmedia polls, surveys, Panels, Activiteiten of ander vormen van Sewmedia onderzoek. Tijdens de deelname aan deze polls, surveys Panels en sommige Activiteiten kan aan u gevraagd worden om gevoelige persoonlijke data te delen.
 • Gegevens die u verschaft op het moment dat u uw Sewmedia Panellid Profiel aanmaakt op Sewmedia WebPagina's of op Websites van derde Partijen, waaronder partijen die Sewmedia surveys beheren buiten het domein van Semwedia om.
 • Gegevens die u verschaft met betrekking tot uw meningen, houding, ervaringen en gebruik van producten en diensten

We kunnen Uw Gegevens alsvolgt verzamelen:

 • Gegevens die u online voorlegt via door u te registreren voor een Sewmedia Panel of door deel te nemen aan Sewmedia Polls en andere Sewmedia Activiteiten, waaronder Sewmedia surveys en andere vormen van Sewmedia onderzoek
 • Iedere vorm van correspondentie van u richting ons
 • Gegevens met betrekking tot uw bezoek(en) aan onze website alsmede aan pagina's van derde partijen die content van Sewmedia beheren, waaronder partijen die Sewmedia surveys beheren buiten het domein van Sewmedia om
 • Informatie die u plaatst op onze WebPagina's
 • Details van transacties die u uitvoert of bestellingen die u plaatst via Sewmedia WebPagina's beheerd door Sewmedia zelf of door derde partijen in opdracht van Sewmedia.
 • Informatie die u met ons deelt via Sociale Media

We zijn ons er wel van bewust dat Uw Informatie mogelijk vertrouwelijk van aard is en we zullen de vertrouwelijkheid van uw informatie beschermen overeenkomstig onze normale procedures en wettelijke verplichtingen. We zullen Uw Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden anders dan beschreven in dit beleid.


Wat zullen we met Uw Informatie doen?

We zullen uw informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • om diensten te leveren aan onze klanten (zie het beneden " met wie delen we Uw Informatie")
 • om de data te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en het te verwerken in onze databases voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden.
 • om ervoor te zorgen dat onze website zo effectief als mogelijk aan u gepresenteerd wordt
 • om u te kunnen helpen met klachten of technische problemen die u mogelijkerwijs ondervindt
 • voor interne doeleinden zoals het monitoren van kwaliteit, Website performance, systeem administratie alsmede om het gebruik en de efficiëntie van onze website te evalueren teneinde u een betere bezoekerservaring te bieden.
 • om u op de hoogte te stellen van veranderingen in onze diensten of veranderingen die effect hebben op uw deelname aan Sewmedia Activiteiten
 • om u informatie te verschaffen over onderzoeksproducten of -diensten die u van ons verlangt of waarvan wij het idee hebben dat u deze u mogelijkerwijs interesseren
 • om u op de hoogte te brengen van nieuws, artikelen en onderzoeksresultaten gepubliceerd door Sewmedia of derde partijen
 • om u uitnodigingen te sturen voor surveys, polls of andereActiviteiten en om u op de hoogte te houden van zaken die daar betrekking op hebben.
 • om u te informeren of u een prijstrekking heeft gewonnen (deze informatie wordt ook op onze Website gepubliceerd) en
 • om u prijzen en tegoedbonnen toe te kunnen sturen

Mogelijkerwijs monitoren we uw Websitegebruik en slaan we uw emailadres/ IP adres, bestuurssysteem, browsertype en toestelnaam en -type op ten behoeve van systeem administratie. Het betreft hier statistische informatie waarbij individuen niet geïdentificeerd worden.

We bewaren uw informatie alleen zolang als noodzakelijk is.  


Niet-persoonsgebonden gegevens die we verzamelen

Mocht u zich niet inschrijven voor een Sewmedia Panel, dan is de enige informatie die we kunnen verzamelen niet-persoonsgebonden van aard, door middel van het gebruik van Cookies, web beacons of gelijksoortige op analytics-gebaseerde technologieen.

Sommige informatie verzamelen we automatisch en slaan we op in log-files. Hieronder internet protocol (IP)-adressen , browser typses, Internet Service Providers (ISP's), verwijzingspagina's/ exit pagina's, besturingssysteem, datum/tijd stempel en clickstream gegevens.

Gebruiks- en verwijzingsinformatie: we verzamelen ook gebruiksgegevens over u op het moment dat u in contact komt met onze diensten. Hieronder vallen ook WebPagina's die u bezoekt, waar u op klikt, wanneer u deze handelingen uitvoerde, etc. Hiernaast bewaren we zoals de meeste digitale diensten vandaag de dag, logbestanden met gegevens over iedere keer dat een apparaat van u contact maakt met onze servers. De logbestanden bevatten gegevens over de aard van ieder bezoek.

 


Privacy en Dienstverleners

Sewmedia zal actie ondernemen om de privacy van de bezoekers van onze website te beschermen.

Onze digitale dienstverleners en Partners kunnen technologieën hanteren die het hen mogelijk maken persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen over de verschillende over tijd en over verschillende platformen heen. We bevelen u aan ieder van deze policies door te nemen zodat u goed begrijpt hoe zij omgaan met u privacy en Uw Gegevens


Communicatie mbt Panels

Door Sewmedia Panellid te worden, gaat u ermee akkoord dat wij met u mogen communiceren via email, sms of post met betrekking tot uw Sewmedia Panellidmaatschap, het testen van producten of diensten en de mogelijkheid om deel te nemen aan Sewmedia Activiteiten:

 • Sewmedia Polls en Surveys en andere onderzoeksmethoden
 • Sewmedia onderzoeksresultaten
 • Sewmedia Nieuwsbrieven

Waar wordt Uw Informatie opgeslagen?

Uw gegevens zijn toegankelijk voor en kunnen bewerkt worden door de medewerkers en service providers van Sewmedia.

DOORGIFTE aan DERDE LANDEN
Voor het opbouwen van Panellid profielen, het uitnodigen van Panelleden voor Sewmedia Activiteiten en het analyseren van gegevens verschaft door Panelleden, maken wij gebruik van diensten en servers van Qualtrics. De servers die Qualtrics hiervoor gebruikt bevinden zich binnen de Europese Unie en verlaten deze niet. Qualtrics is verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework


Met wie delen we uw gegevens?

We kunnen uw gegevens delen met ieder huidig of toekomstige onderdeel van van Sewmedia, alsmede service providers en partners

Mogelijk worden uw gegevens ook met andere bedrijven gedeeld:

 • met bedrijven die diensten aan ons leveren zodat ze deze diensten ook kunnen leveren. Dit kunnen bijvoorbeeld IT service providers zijn
 • met bedrijven aan wie wij diensten leveren zodat zij er profijt van hebben. Ondanks dat wij waar mogelijk stappen ondernemen om u te garanderen dat u middels deze gegevens niet geïdentificeerd kunt worden, en aangezien wij niet een volledig beeld hebben van over welke gegevens van u ze al beschikken, is het mogelijk dat ze de anonieme gegevens die wij verschaffen, kunnen verbinden aan andere gegevens waardoor ze u kunnen identificeren
 • met bedrijven die (onderdelen van) het onze willen kopen of die wij geheel of gedeeltelijk willen overnemen (aangezien we de data dan met de potentiële (ver)koper kunnen delen);
 • met bedrijven die ons overnemen, in welk geval uw gegevens tot de overgedragen activa behoren; ofindien we door een wet- of regelgeving gedwongen worden om Uw Gegevens te delen (of indien we het geloven dat het redelijk is om Uw Gegevens voor zulke doeleinden te moeten delen), of indien we gedwongen worden onze Voorwaarden aan te moeten passen

Afgezien van bovenstaande situaties, zullen we Uw Gegevens niet verhuren, verkopen of op een andere manier overdragen aan derde partijen zonder uw toestemming.

 


Hoe beveiligen we Uw Informatie 

Alle gegevens over u die we ter beschikking hebben, wordenop beveiligde servers opgeslagen

Volledige veiligheid van het versturen van informatie over het internet is helaas niet te garanderen. Het versturen van uw gegevens naar ons vindt daarom plaats op uw eigen risico. Op het moment dat we uw gegevens ontvangen hebben, doen we er alles aan om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen


Hoe kunt u ons bereiken?

Vragen, opmerkingen of aanvragen die betrekking hebben op deze privacy Policy of bescherming van Uw Gegevens, kunt u adresseren aan ons via email of post:

Panels@retailintelligencelab.com

Sewmedia, Westerdoksdijk 23, 1013 AD, Amsterdam