survey on computer.png

Geld verdienen voor de Club

Snel, eenvoudig en betrouwbaar. Voor clubs van iedere grootte is dit een interessante nieuwe sponsormogelijkheid, want laten we eerlijk zijn... klein of groot, iedere bijdrage is toch meegenomen? 

Als initiatiefnemer hiervan binnen uw club maakt u zich waarschijnlijk direct al populair onder uw clubgenoten. En terecht, wat zou de club zijn zonder de toegewijde hulp van leden zoals u?

Betaling  

Al een maand na het activeren van de link, gaan we over tot de eerste betaling. Kunt u al waar de club het voor gaat gebruiken? 

Overzichtelijk

Samen met de betaling ontvangt u ook een (geanonimiseerd) overzicht van de deelname door de leden over de afgelopen maand. Hiermee ziet u in hoeverre uw leden al enthousiast zijn of dat ze wellicht nog extra aansporing nodig hebben. 

Geen gedoe

Met de gegevens van uw leden gaan we zorgvuldig om, conform de Europese Richtlijnen die hierover bestaan. Dit houdt onder andere in dat we anonimiteit garanderen, persoonsdata niet verkopen aan derde partijen en dat ze binnen de Europese Unie opgeslagen worden.